Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 79,00 CHF
Predĺženie 79,00 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 79,00 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .archi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .archi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .archi
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .archi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .archi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .archi môže obsahovať len čísla
Registračný úrad STARTING DOT Ltd. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .archi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.archi).