Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 79,00 CHF
Predĺženie 79,00 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 79,00 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .archi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .archi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .archi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .archi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .archi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .archi sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad STARTING DOT Ltd. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .archi môže byť dlhá medzi 2 - 26 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.archi).