Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 24,90 CHF
Predĺženie 24,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .koeln je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .koeln domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .koeln môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .koeln je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .koeln môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .koeln sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad NetCologne (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .koeln môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.koeln).