Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 22,90 CHF
Predĺženie 22,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 22,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .lighting je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .lighting domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .lighting môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .lighting je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .lighting môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .lighting sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .lighting môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.lighting).