Pri kúpe akceptujeme nasledujúce kreditné karty:

Prijímame platby v reálnom čase cez PayPal

Prijímame platby priamym prevodom peňazí v reálnom čase

Podporujeme platby prevodom EPS v reálnom čase