Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 24,90 CHF
Predĺženie 24,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tokyo je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tokyo domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .tokyo môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tokyo je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .tokyo môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tokyo sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad GMO Internet Group (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tokyo môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tokyo).