Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 57,90 CHF
Predĺženie 57,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 57,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .villas je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .villas domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .villas môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .villas je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .villas môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .villas sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .villas môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.villas).