Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 35,90 CHF
Predĺženie 35,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 35,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .wiki je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .wiki domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .wiki môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .wiki je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .wiki môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .wiki sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Top Level Desing LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .wiki môže byť dlhá medzi 2 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.wiki).