Checklisty pre transfer vašej domény

 • Doména je aktívna a v najbližších dňoch jej neskončí platnosť

  Aby ste mohli začať s transferom, musí byť vaša doména stále aktívne zaregistrovaná. V ideálnom prípade by ste mali zahájiť prenos vašej domény najmenej 5 dní pred jej expiráciou. Časová rezerva, ktorá je k dispozícii, slúži na včasné vyriešenie prípadného problému v určitej situácii (napríklad pri nedoručení e-mailu pri transfere apod.)

 • Kontaktné údaje majiteľa domény sú aktuálne

  Po začatí transferu bude žiadosť o prenos zaslaná na e-mailovú adresu vlastníka domény. Pre tento účel sa používa e-mailová adresa zadaná v WHOIS. Ak sú údaje aktuálne, vyhnete sa nežiaducim oneskoreniam alebo opakovanej žiadosti o prevod.

 • Služby ako WhoisGuard sú deaktivované

  Služby ako WhoisGuard chránia vaše osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu) vo verejne dostupných náhľadoch v databáze WHOIS. Vzhľadom na to, že tieto chránené informácie sú potrebné pri prenose, musíte zabezpečiť, aby boli tieto služby v správnom čase deaktivované.

 • Doména bola zaregistrovaná pred viac ako 60 dňami alebo bola prednedávnom prevedená

  Pravidlo 60-dňového uzamknutia domény pri jej transfere stanovili príslušní národní registrátori a každý registrátor ho musí dodržiavať. Toto 60-dňové uzamknutie domény by malo slúžiť ako dodatočná ochrana pred "pirátstvom" resp. takzvanou "krádežou domén". Vo väčšine prípadov by však toto nariadenie nemalo spôsobiť žiadne závažné problémy.

 • Doména nebola pri transfere zablokovaná

  Pri niektorých doménových koncovkách môžete doménu pri jej transfere uzamknúť a zabrániť tak neoprávneným osobám, aby iniciovali prenos vašej domény. Ešte predtým, ako budete môcť previesť vašu doménu k nám, je potrebné, aby ste ju prevzali od predošlého poskytovateľa.

 • Vlastníte aktuálny autorizačný kód domény

  Autorizačný kód je heslo, ktoré pozná len vlastník domény a súčasný registrátor domény. Pri transfere domény je potrebné požiadať o zaslanie aktuálneho autorizačného kódu, aby sa overilo vaše oprávnenie ako vlastníka domény.

 • Mapa Švajčiarska

  Poskytovateľ vo Švajčiarsku

  Vaše údaje sú hostované na serveroch vo Švajčiarsku. Naše dátové centrum sa nachádza v nádhernom meste Curych.

 • Skúsený registrátor domén

  Dôverujte našim dlhoročným skúsenostiam ako priamemu registrátorovi mnohých doménových koncoviek. Taktiež si môžete u nás zaregistrovať aj domény s veľmi neobvyklými doménovými koncovkami.

 • Individuálna podpora

  Sme tu vždy pre vás, či už telefonicky, e-mailom, cez live chat alebo prostredníctvom našich sociálnych sietí. Viac podrobností nájdete v našej kategórii Podpora.

Denne spravujeme viac ako 300 000 domén.

What is a domain transfer?

The relocation of a domain to another domain provider is called domain transfer. Payment and management of the domain are handled by the new domain provider. No web pages, email addresses or settings are transmitted. Only the domain itself is moved to another provider.

What is an Authcode?

The authcode may have different names, depending on the provider. It can also be found under the synonyms EPP Key, Authorization Key, Authorization Code, Transfer Authorization Code, EPP Code or Transfer Key. However, the key function that this code has - the prevention of unauthorized domain transfers (in some cases unauthorized owner changes as well) - always remains the same.

Each domain has a unique authcode which is only known to the domain owner and the current registrar (provider). In the case of a domain transfer (or owner change) this authcode is specified as the identification means of the current domain owner. This can prevent potential abuse.

The authcode can always be obtained from the current registrar / provider of the domain.

What is an Authcode and when do i need it?

An authcode is typically used during a domain transfer. In some cases you also need it when you want to change the owner of your domain. Whether an authcode is necessary for these actions depends on the respective top-level domain (TLD). On the detail page of a TLD, you can see if (and in what cases) you need an authcode for your domain. You can reach the detail page of each TLD through the overview page of all available top-level domains.

The authcode may have different names, depending on the provider. It can also be found under the synonyms EPP Key, Authorization Key, Authorization Code, Transfer Authorization Code, EPP Code or Transfer Key. However, the key function that this code has - the prevention of unauthorized domain transfers (in some cases unauthorized owner changes as well) - always remains the same.

Each domain has a unique authcode which is only known to the domain owner and the current registrar (provider). In the case of a domain transfer (or owner change) this authcode is specified as the identification means of the current domain owner. This can prevent potential abuse.

The authcode can always be obtained from the current registrar / provider of the domain.