Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 30,90 CHF
Predĺženie 30,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 30,90 CHF
Zmena majiteľa 30,90 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF
Obnovenie po odstránení 90,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .li je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .li domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .li
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .li je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .li môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .li môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Switch (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .li trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .li môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.li).