Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 399,80 CHF
Rozšírenie (do 1.10.2023) 379,80 CHF
Rozšírenie (od 1.10.2023) 399,80 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 399,80 CHF
Zmena majiteľa 220,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ai je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ai domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .ai nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ai je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ai nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ai sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad iana (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 2 roky až do max. 2 rokov
Predĺženie 2 roky až do max. 2 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .ai trvá maximálne 5 dní.
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 38 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ai môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ai).