Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 33,90 CHF
Predĺženie 33,90 CHF
Transfer domény (bez ročného poplatku) 33,90 CHF
Zmena majiteľa 45,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .org.uk je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .org.uk domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .org.uk nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .org.uk je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .org.uk môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .org.uk sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .org.uk môže byť dlhá medzi 1 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.org.uk).