Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 26,90 CHF
Predĺženie 26,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .bet môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .bet nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bet sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bet môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bet).