Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 44,90 CHF
Predĺženie 44,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .courses je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .courses domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .courses môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .courses je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .courses nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .courses sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .courses môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.courses).