Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 32,90 CHF
Predĺženie 32,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 32,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF
Obnovenie po odstránení 125,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tips je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tips domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .tips môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tips je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .tips môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tips sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tips môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tips).