Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 23,90 CHF
Predĺženie 23,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 23,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .art je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .art domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .art môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .art je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .art môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .art sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .art môže byť dlhá medzi 3 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.art).