Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 60,90 CHF
Predĺženie 60,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 60,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .golf je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .golf domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .golf môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .golf je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .golf môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .golf sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .golf môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.golf).