Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 22,90 CHF
Predĺženie 22,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 22,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .futbol je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .futbol domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .futbol môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .futbol je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .futbol môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .futbol sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .futbol môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.futbol).