Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 189,90 CHF
Predĺženie 189,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 189,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .casino je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .casino domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .casino môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .casino je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .casino môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .casino sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .casino môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.casino).