Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 144,90 CHF
Predĺženie 144,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 144,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .film je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .film domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .film môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .film je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .film môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .film sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Motion Picture Domain Registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .film môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.film).