Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 49,90 CHF
Predĺženie 49,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cloud je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cloud domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .cloud môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cloud je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .cloud nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cloud sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cloud môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cloud).