Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 20,90 CHF
Predĺženie 20,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 20,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .dev je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .dev domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .dev môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .dev je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .dev môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .dev sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .dev môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.dev).