Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 29,90 CHF
Predĺženie 29,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .games je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .games domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .games môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .games je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .games môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .games sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .games môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.games).