Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 72,90 CHF
Predĺženie 72,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 72,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .alsace je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .alsace domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .alsace môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .alsace je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .alsace nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .alsace sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Region Alsace (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .alsace môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.alsace).