Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 41,90 CHF
Predĺženie 41,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .deals je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .deals domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .deals môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .deals je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .deals môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .deals sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .deals môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.deals).