Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 40,90 CHF
Predĺženie 40,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cologne je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cologne domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .cologne môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cologne je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .cologne môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cologne sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad NetCologne (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cologne môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cologne).