Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 32,90 CHF
Predĺženie 32,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 32,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .casa je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .casa domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .casa môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .casa je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .casa môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .casa sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .casa môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.casa).