Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 26,90 CHF
Predĺženie 26,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 26,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .pet môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .pet nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pet sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pet môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pet).