Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 34,90 CHF
Predĺženie 34,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .surf je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .surf domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .surf môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .surf je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .surf môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .surf sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .surf môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.surf).