Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 CHF
Kayıt 22,90 CHF
Uzatmalar 22,90 CHF
Transfer (yıllık vergi dahil) 22,90 CHF
Change of the owner 0,00 CHF
Modification of domain data 0,00 CHF

General Information

Alan adı transferi .ninja alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .ninja alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .ninja alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .ninja alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .ninja alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .ninja alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri Rightside (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .ninja domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.ninja).