Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 31,90 CHF
Predĺženie 31,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 31,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .istanbul je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .istanbul domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .istanbul môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .istanbul je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .istanbul nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .istanbul sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .istanbul môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.istanbul).