Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 35,90 CHF
Predĺženie 35,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 35,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .nyc je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .nyc domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .nyc môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .nyc je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .nyc môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .nyc sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Neustar Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .nyc môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.nyc).
Sídlo Vlastník musí mať sídlo v:
  • Spojené štáty

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Majiteľ musí byť rezidentom alebo organizáciou so sídlom v New Yorku. Nasledujúce okresy sú povolené: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island a Queens.