Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 29,90 CHF
Predĺženie 29,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF
Obnovenie po odstránení 125,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .reisen je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .reisen domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .reisen môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .reisen je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .reisen môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .reisen sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .reisen môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.reisen).