Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 44,90 CHF
Predĺženie 44,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF
Obnovenie po odstránení 125,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tirol je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tirol domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .tirol môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tirol je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .tirol môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tirol sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad punkt Tirol GmbH (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tirol môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tirol).