Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 CHF
Registrácia 41,90 CHF
Predĺženie 41,90 CHF
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 CHF
Zmena majiteľa 0,00 CHF
Úprava údajov domény 0,00 CHF

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .world je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .world domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .world môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .world je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .world môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .world sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .world môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.world).